Prøvekrav

Man kan tidligst starte på, at tage kørekort 3 måneder før man fylder 17 år. Er man ældre end det, er der selvfølgelig inden hindringer for at starte. Inden man kan påbegynde kørslen i trafikken med andre billister, skal man have været mindst 4 lektioner på manøvrebane.

Teoriprøven:
Du skal besvare en skriftlig lysbillede prøve uden form for hjælpemidler ( 25 lysbilleder ).
Du må max. have 5 fejl i teoriprøven, ellers er prøven ikke bestået og der skal betales nyt stempelgebyr til staten, før man kan gå op til en ny teoriprøve.
Man kan tidligst aflægge teoriprøven 1 mdr. før man fylder 17 år.
Prøvens varighed er ca. 30 min, og foregår på Viborg Politigård.
Du får resultatet af vide med det samme.

Praktisk prøve:
Du skal have været hele undervisningsplanen ( 29 lektioner i teori ) igennem, have kørt mindst 16 lektioner på vej, have været på manøvrebane (4 lektioner ) samt køreteknik ( 4 lektioner ).
Man kan først bestille ” køreprøven ” når du har bestået teoriprøven.
Du skal være fyldt år 17, før det er muligt at komme til køreprøven.
Varighed er ca. 30 min. – Den kan dog forlænges.
Prøven gennemføres med en prøvesagkyndig ved siden af dig.
Du kan i forbindelse med prøven blive overhørt i tekniske spørgsmål vedr. bilen.
Lektionsplanen skal være udfyldt korrekt.
Du får resultatet af vide med det samme.
Stempelgebyr : 1000,- kr.
Stempelgebyr : 890,- kr. ( Generhvervelse / kontrollerende prøver )
Leje af bil til praktiskprøve : 650,- kr.